Honning Le Mans, en omvendt tante Møhge og Etape Pollenholm på ju-BI-læumsdagen

Bjarne i færd med at inseminere dronning

Sjældent har jeg set så mange trætte, udmattede og samtidig ovenud lykkelige biavlere, som her i juni. Ikke kun bierne har racet 24/7 mellem blomster og stader. Vi har haft travlt med at få solskinshøsten i tappetønden. Honningen har simpelthen flydt ned i tavlerne og gjort det næsten uoverkommeligt at følge med. Og jeg ved godt, at biavlere ligesom lystfiskere godt kan overdrive

Honning-røring

mængderne en smule – der er også syndsforladelse i Beeheaven -men de har godt nok været blege og har ikke kunnet nyde solstrålerne som alle andre. Men altså glade, ja, lykkelige, som man har kunnet observere på vore gode og velbesøgte tirsdagsmøder.

En fantastisk aften i Ole Hertz’ smukke, smukke park. Spækket med gamle trugstader i små listige skjul rundt omkring. Med udsigt til Kaffeslot i Gudhjem og Chr. Ø i horisonten. Vidunderlig stemning med summende bier og svirrende myg. Ledsaget af Ole Hertz’ rolige og kloge ord.

Ole Hertz

Endnu en fantastisk aften i Hvide Hus haven ved Randkløve, hvor Susanne på fortrinlig vis gennemgik skabelse af nye bifamilier og jomfrudronninger og parrekassetter. Smuk, smuk aften, der blev afsluttet af Stig med foredrag om den skønne, gamle besøgshave ved Hvide Hus.

Susanne arbejder med aflægger

Og så har vi været repræsenteret på Havedagen og børnedyrskuet i Hareløkkerne, på Fritidsfestivalen i Multihuset, på Folkemødet med debat om bier og biodiversitet og på Sol over Gudhjem, hvor der siges at have været omkring 10.000 tilskuere. Jamen, vi sværmer på det nærmeste over hele øen. Og apropos sværme, så har der været rigtigt mange i år.

Salige tante Møhge, Korsbæk

Så blev det også Niks til Neoniks, hvilket vi tager til glædelig efterretning. Og så spøger tante Møhge minsandten i vores kalender. Dog med omvendt fortegn. Jeres højvelærværdige kongeligt privilegerede med røgpuster og tavletang udstyrede webredaktør fandt ved læsning af sidste jubilæumsskrift ud af, at jubilæet egentlig er den 17. juNI 2018. Gjorde pligtskyldigst – og meget diplomatisk – formanden opmærksom på det opståede datomæssige misforhold. Fik en stående reprimande inde på gulvtæppet foran vor hæderkronede og elskede forkvinde. Reprimanden bestod i en lodret ordre om at holde flyvesprækken tæt tillukket om sagen. Jeg håber, det bliver imellem os. Sum-sum.

Brune bier på Chr. Ø

Og så til månedens store dag og fest og sammenkomst fredag den 20. juli. Dagen holdes på Melstedgård. Mikkel og Thomas er på og er os behjælpelige med både arrangementer og alt det praktiske og vi håber mange af jer vil være os behjælpelige med at få dagen til at glide. Der bliver en lille udstilling af historisk og aktuel karakter om biavl på Bornholm. Bjarne har foranstaltet en tipskupon for børn og voksne med spørgsmål om biavl og så skal vi have holdt et biløb, hvor

krible-krable på Pollenholm

vi har taget forskud på Etape Bornholm og laver vort eget Etape Pollenholm, hvor børnene på fem stationer i området omkring Melstedgaard skal løse forskellige opgaver. Der er præmier til alle. Og så laver vi en sansefestival i køkkenet på Gården. Blot nogle af de ting, der foregår om dagen. Og så er der festmiddag på Gården om aftenen, som vi håber vil blive en festlig ramme om ju-BI-læet. Husk at melde jer til.

Bedre sent end aldrig. Sum-sum.

Så velkommen til juli måned  i Bornholms Biavlerforening.