Ja, vi elsker dette landet …

Landet, der rejste sig på ruinerne af et andet

17. maj … der er næsten en mytisk klang over denne dato eller bare disse ord. Norge, blomsterdalen, de skinnende hvide snefjelde, blåt, hvidt og rødt. Har man været der, får man næsten en klump i halsen.

Jubelscene på Karl Johan den 17. maj
Jubelscene på Karl Johan den 17. maj

Jeg var i Oslo forleden dag, den 16. maj, dagen før dagen og oplevede her forberedelserne til 17. maj.  På Akershus fæstning hørte jeg Livgarden spille ‘Ja, vi elsker dette landet’ til akkompagnement af hundreder af børnehavebørn med norske flag i hænderne, der råbte hurra af fulde lunger. Ikke et øje var tørt.

Forhandlinger under Wienerkongressen på Hofburg
Forhandlinger under Wienerkongressen på Hofburg

Og i år en ekstra anledning til at fejre dagen: 200-året for den norske grundlov, en grundlov, som i 1814 var én af de mest moderne i Europa  og som paradoksalt nok kom til at danne mønster for vor egen, dog noget senere. Paradoksalt, fordi denne nye forfatning blev til netop på baggrund af afståelsen af Norge fra dansk side efter nederlaget sammen med Frankrig i Napoleonskrigene og statsbankerotten i 1813. Frederik VI afstod ved Kielerfreden den 14. januar 1814 hårdt presset Norge til den svenske konge. 434 års rigsfællesskab siden Margrethe 1. og den nordiske personalunion var nu endelig en afsluttet æra. I 1812 havde svenskerne endvidere foreslået, at England og Sverige skulle dele Danmark. Og da nordmændene gjorde oprør mod at være blevet ‘solgt’ til Sverige, anklagede svenskerne Danmark for at have bidraget til oprøret, hvilket atter truede Danmarks eksistens. Frederik VI drog desperat til Wienerkongressen i september 1814 for at redde stumperne. Her opnåede han så tålelige vilkår for Danmark, at vi reddedes fra total tilintetgørelse. Det fortælles i øvrigt, at Frederik VI indkvarteredes på Hofburg i Wien

Frederik VI
Frederik VI

sammen med østrigere for at østrigerne bedre kunne overvåge ham – den tids NSA og Merkelgate. Intet nyt under solen. Afrejsen fra Wien var da også nærmest en flugt af angst for at skulle blive mødt af nye krav og ubehageligheder fra de sejrende magters side. Ikke desto mindre blev Frederik VI modtaget som en helt i Danmark, fra Altona og til København var der tale om et sandt triumftog. At Frederik VI ikke havde fået kompensation af svenskerne for afståelsen af Norge bidrog imidlertid ikke til den i forvejen slunkne rigskasse. Med jubelen fulgte derfor krav til ham om demokratisering af riget og der foranstaltedes stænderforsamlinger, der skulle indlede arbejdet henimod en ny forfatning.

I mellemtiden den 10. april 1814, samtidig med at 112000 allierede soldater rykkede ind i Paris for at genoprette kongemagten efter den franske revolution, mødtes 112 nordmænd på Eidsvoll for at skabe en grundlov, en forfatning, der skulle afløse rigsfællesskabet med Danmark og samtidig overfor svenskerne markere, at Norge nu var et selvstændigt rige. Eidsvoll-forfatningen blev endeligt underskrevet

Arveprins Christian Frederik, senere kong Christian VIII
Arveprins Christian Frederik, senere kong Christian VIII

den 17. maj 1814 og samme dag indsattes den danske prins Christian Frederik som norsk konge. Han gav dog allerede den 14 august afkald på tronen, hvorefter Norge var en vasalstat i union med Sverige frem til 1905, hvor den danske prins Carl blev udnævnt til den første norske konge under navnet Håkon. Christian Frederik blev senere fra 1839-1848 den danske kong Christian VIII.

Man kan sige, at modstanden mod indlemningen i Sverige, skulle blive Danmarks held. Forholdet til Sverige har siden 1814 været anstrengt, hvorimod de dansk-norske forbindelser altid har været meget tætte.

Nu mangler nordmændene blot at få oversat Eidsvoll-forfatningen til norsk. Den er stadig skrevet i det sprog, som var kancellisprog i 1814, nemlig dansk. Den er den eneste forfatning i verden, der er skrevet på et fremmed lands sprog.

Norge blev til som selvstændigt land på et tidspunkt, hvor Danmark var ved at være en saga blot, rammet ind af total opløsning og økonomisk bankerot. Der er snart valg til EU-parlamentet og ja, det er snart grundlovsdag i Danmark.

 

Elsker vi også dette landet …?