Menighedsråd

Ja, hvad er menighedsråd egentlig for en størrelse?

Af menighedsrådsformand Ole Dyhr

147Det er vel en samling af frelste halvgamle personer, som elsker at komme i kirken hver søndag, og som tror, at de er noget af den grund! Eller er det?

Det menighedsråd, som jeg kender og er medlem af, falder nu slet ikke ind under den beskrivelse.  Nej, der skal ledes længe efter personer, der passer til dette udsagn. For nok er vi efterhånden halvgamle, og vi kommer også jævnligt i kirken, men så hører sammenligningen også op. Vi er almindelige mennesker, som gerne vil gøre en indsats for at være med til at udbrede det kristne budskab, som det gøres i den danske folkekirke. Vi gør det blandt andet ved at sørge for, at der er de nødvendige ydre rammer, at der er personale tilknyttet til kirken, at bygningerne, der samtidig er værdifulde kulturminder, bliver vedligeholdt og er brugbare. Og en hel del andre ting.IMG_0740

Vi har også ansvaret for at kirkegårdene passes og plejes og udvikles og ikke mindst lever op til menighedens forventninger om at give et passende og respektfuldt mindested for deres afdøde.

Det er de præster, der er ansatte ved Vordingborg Kirke, der har det umiddelbare ansvar for, at det kristne budskab forkyndes, og at alle de kirkelige handlinger afvikles, som det nu skal være i den danske folkekirke. Men hermed slutter ikke udbredelsen og forkyndelsen af troen på Jesus Kristus.

img_1549_1For her kommer menighedsrådet ind i et tæt samarbejde med præsterne om at skabe et rum og en atmosfære, hvor man sammen søger at nå disse mål. Og der er mange måder og vinkler, hvorpå dette arbejde kan gøres. Og der er så her, at kirkens mange aktiviteter kommer ind. Det er her, at forklaringen på, hvorfor der afholdes foredrag og/eller koncerter, kommer. At der er en mening.1150

For mange af de aktiviteter, som kirken og menighedsrådet står for, ligner til forveksling de aktiviteter, der foregår hos f. eks. Ældresagen, som musikforeningen Cæcilia laver, eller som laves i sang- og viseforeninger af den ene eller anden art, ja også i foredragsforeninger eller logerne, og hvor man ellers kan møde forenings- og mødeaktiviteter her i Vordingborg.

195Forskellen er, at bag alt det, som vi, menighedsrådet, præsterne og kirkens ansatte står bag, har et hovedformål: At sørge for udbredelsen af det kristne budskab. Men også et ønske om at åbne kirken mod alle i sognet, så de bliver en del af det fællesskab, som der skal være i og omkring Vordingborg Kirke. De skal opleve, at Vordingborg Kirke ikke blot er et sted, man kommer til ved livets store højtider, men også et sted, hvor man kan møde mennesker, der har tid, hvor man kan søge ro, kan få oplevelser og inspiration, kan føle tryghed.

Det er den vigtigste del af menighedsrådets arbejde. Men arbejdet kan naturligvis791 også opsplittes i mere administrative opgaver og beslutninger, for at vi kan nå frem mod disse mål.

Ole Dyhr