Honning Le Mans, en omvendt tante Møhge og Etape Pollenholm på ju-BI-læumsdagen

Bjarne i færd med at inseminere dronning

Sjældent har jeg set så mange trætte, udmattede og samtidig ovenud lykkelige biavlere, som her i juni. Ikke kun bierne har racet 24/7 mellem blomster og stader. Vi har haft travlt med at få solskinshøsten i tappetønden. Honningen har simpelthen flydt ned i tavlerne og gjort det næsten uoverkommeligt at følge med. Og jeg ved godt, at biavlere ligesom lystfiskere godt kan overdrive

Honning-røring

mængderne en smule – der er også syndsforladelse i Beeheaven -men de har godt nok været blege og har ikke kunnet nyde solstrålerne som alle andre. Men altså glade, ja, lykkelige, som man har kunnet observere på vore gode og velbesøgte tirsdagsmøder.

En fantastisk aften i Ole Hertz’ smukke, smukke park. Spækket med gamle trugstader i små listige skjul rundt omkring. Med udsigt til Kaffeslot i Gudhjem og Chr. Ø i horisonten. Vidunderlig stemning med summende bier og svirrende myg. Ledsaget af Ole Hertz’ rolige og kloge ord.

Ole Hertz

Endnu en fantastisk aften i Hvide Hus haven ved Randkløve, hvor Susanne på fortrinlig vis gennemgik skabelse af nye bifamilier og jomfrudronninger og parrekassetter. Smuk, smuk aften, der blev afsluttet af Stig med foredrag om den skønne, gamle besøgshave ved Hvide Hus.

Susanne arbejder med aflægger

Og så har vi været repræsenteret på Havedagen og børnedyrskuet i Hareløkkerne, på Fritidsfestivalen i Multihuset, på Folkemødet med debat om bier og biodiversitet og på Sol over Gudhjem, hvor der siges at have været omkring 10.000 tilskuere. Jamen, vi sværmer på det nærmeste over hele øen. Og apropos sværme, så har der været rigtigt mange i år.

Salige tante Møhge, Korsbæk

Så blev det også Niks til Neoniks, hvilket vi tager til glædelig efterretning. Og så spøger tante Møhge minsandten i vores kalender. Dog med omvendt fortegn. Jeres højvelærværdige kongeligt privilegerede med røgpuster og tavletang udstyrede webredaktør fandt ved læsning af sidste jubilæumsskrift ud af, at jubilæet egentlig er den 17. juNI 2018. Gjorde pligtskyldigst – og meget diplomatisk – formanden opmærksom på det opståede datomæssige misforhold. Fik en stående reprimande inde på gulvtæppet foran vor hæderkronede og elskede forkvinde. Reprimanden bestod i en lodret ordre om at holde flyvesprækken tæt tillukket om sagen. Jeg håber, det bliver imellem os. Sum-sum.

Brune bier på Chr. Ø

Og så til månedens store dag og fest og sammenkomst fredag den 20. juli. Dagen holdes på Melstedgård. Mikkel og Thomas er på og er os behjælpelige med både arrangementer og alt det praktiske og vi håber mange af jer vil være os behjælpelige med at få dagen til at glide. Der bliver en lille udstilling af historisk og aktuel karakter om biavl på Bornholm. Bjarne har foranstaltet en tipskupon for børn og voksne med spørgsmål om biavl og så skal vi have holdt et biløb, hvor

krible-krable på Pollenholm

vi har taget forskud på Etape Bornholm og laver vort eget Etape Pollenholm, hvor børnene på fem stationer i området omkring Melstedgaard skal løse forskellige opgaver. Der er præmier til alle. Og så laver vi en sansefestival i køkkenet på Gården. Blot nogle af de ting, der foregår om dagen. Og så er der festmiddag på Gården om aftenen, som vi håber vil blive en festlig ramme om ju-BI-læet. Husk at melde jer til.

Bedre sent end aldrig. Sum-sum.

Så velkommen til juli måned  i Bornholms Biavlerforening.

Juuuuuuuu-BI

Det er juni. Ja, ja – sum-sum – jeg ved godt, at jeg er tidligt ude. MEN DET ER VIST OGSÅ NØDVENDIGT. For sikke da en start på sæsonen. Det går fantastisk stærkt i øjeblikket. Vejret har jo været fantastisk. Rapsmarkerne er næsten blevet brændt af og bierne har været på mere end overarbejde. De har faktisk haft jetturboen på for at nå at bestøve rapsblomsterne, inden de gik i frøstand og staderne har hver nat lydt som gigantiske ventilatorer. Jamen, jamen … hvilken uorden, ikke, når man betænker sidste års kolde forår og våde sommer. Fortsætter dette, så får vi mere end blot almindeligt travlt.

Nylars kirke klædt i raps

Det er nu ellers ikke det, jeg ser overalt, altså at der er travlhed i bigårdene. Jeg så forleden dag på min cykeltur fra Rønne til Aakirkeby en bigård, hvor bierne endnu kun var på to kasser – og det lige op til en rapsmark og inde i en skov. Enten er de døde, bierne, eller også har vi her at gøre med en biavler, der snart skal ud at fange sværme i det meste af vestsiden af vor smukke ø. Det kunne være, man næste gang på cykelturen skulle udruste sig med en kasse og således få sig en gratis sværm med hjem!

A propos sværme. Vidste I, at man i gammel tid her på Bornholm satte bedstemødrene ud

Bihave og hele gårdens besætning ude foran. Vestregård 5. selvejergård rutsker

foran stuehuset i den lille biindhegning med valnødde- og piletræ for at holde øje med sværme. Og at bier holder meget af at sværme i netop valnøddetræer. Vort 130 års jubilæum kaster megen viden af sig, kan jeg forsikre jer om. Når man skulle høste honningen om efteråret slog man først bierne ihjel med klordampe, det såkaldte bidrab, hvorefter man kunne tage honningkagerne ud af halmkuben. Netop derfor var opmærksomheden på og rettidig omhu med sværme i foråret af stor vigtighed. Var der en sværm, så var bedstemor der med spegepølsen som en mis ellers var der dømt ‘nul bier og honning’ næste år. Jo, jo …

 

Æbletræet blomstrer så fint bag staderne.

Ellers har vi haft en rigtig god afslutning på forårets biavlskursus med en første gennemgang af bistaderne i Bjarnes bigård oppe ved Ibsker. En meget smuk lørdag formiddag med nattergalene i krattet og god aktivitet i bierne. Og vi fortsætter tirsdag den 29. maj hos Ole Hertz. Ikke at udvidelsen af bistader i år kan komme som en overraskelse, men det sociale i vor forening er i sig selv af afgørende betydning. Men tjek kalenderen for juni. Der er mange gode sommeraftener i vente.

Køerne springer på græs på Smørjeppegård i Knudsker. Vi var med

På Smørjeppegård i Knudsker sprang ikke kun foråret, men også køerne ud. En sand fornøjelse for børn og barnlige sjæle med ondt i nostalgien. Jannie, Inge og Jens var med fra biavlerforeningen og delte i øvrigt frøposer ud, som man kunne tage med hjem og strø ud i sin have til glæde for alle vore flittige bestøvere.

Tavle med vinterfoder -en god forsikring mod magre tider.

Vi har været kraftigt repræsenteret på livsstilsmessen i Kyllingemoderen i Almindingen. Både Susanne og Finn og Birthe stillede med smukke stande. Der var smagsprøver og biavlsudstyr og cremer og hvad har vi. Så biavlen var godt og kvalitativt repræsenteret. Tak for det!

Susanne foran sin smukke stand

Vi har været en del i medierne i maj måned. Vi havde et par indlæg i forbindelse med FN’s World Bee Day, hvor vi også fik slået på vigtigheden af de vilde bier, som i høj grad er truet. (se linket nedenfor nyheder den 21. maj).

http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&serienavn=Nyheder

Og så har Jannie, vor gode og engagerede og altid glade formand, meget pædagogisk og instruktivt fortalt om bierne og det arbejde, vi som biavlere udfører. Se det – før din nabo.

http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&serienavn=EKKO&id=746170

Arbejdet med vort 130 års jubilæum i juli har længe været i gang og bestyrelsen regner med inden alt for længe at have et fuldt færdigt program, som vil blive sendt til alle. Der bliver brug for hjælpere på Melstedgård hele dagen, så hold udkig med, hvad I evt. kan hjælpe med.

Birte og Finn på Livstilsmessen i Kyllingemoderen

Ellers vil jeg nu slippe tasterne og ønske alle en god juni måned med udvidelse og slyngning.

Glædelig honning- jordbærdag, når den kommer.

 

Honning-jordbærdag - Åkirkeby Torv 2014
Honning-jordbærdag – Åkirkeby Torv

Jeg er –  også biavler

Mine bistader i Provstegade i Rønne

Der er gået #BEETOO i biavlen. Måske ikke som i #metoo-bevægelsen, men alligevel. Vi biavlere er – også – på vagt overfor hannerne/dronerne, der stort set ikke laver andet end at befrugte dronninger, kæle for hende i hendes lange æglægningsperiode, hvor hun skal have lagt 200000 æg, tiltrække varroa-mider og i øvrigt æde os ud af huset. Droner fylder meget, forbruger meget og laver stort set ingenting – ja, ikke?

Droneyngel i bedste stand – en lille godbid i en dronesandwich

Men altså – jeg er også biavler. #JEG ER – er det nye sort. Og der er kommet mange nye biavlere til. Det er blevet #TRENDY at være biavler. Måske ikke på erhvervsbiavlerniveau, men på hobby/villa niveau med ét til to bistader på et godt sted i haven med flyvebrædtet lige i snotten på I østen stiger solen op. På årets begynderkursus har vi således haft fuldt hold – og endda et par stykker på venteliste. Gode, engagerede, virkelystne kolleger, som vi skal forstå at holde i gang, at opmuntre, at videreuddanne til hele tiden bedre biavlere. Det er også en del af filosofien bag vore tirsdags- og lørdagsmøder. Udover det hyggelige, at vi mødes omkring bierne i en af vore private bigårde, også det sociale, at vi får snakket og udvekslet erfaringer over kaffe og te og kage. Ovenfor kan man læse program for maj-måned.

Biavlere i aktion

I bestyrelsen er vi igang med forberedelserne til vort 130 års jubilæum , som skal afholdes på GAARDEN lørdag den 20. juli. Udover aktiviteter hele dagen, som er for alle besøgende denne dag, er der også planlagt middag om aftenen for foreningens medlemmer. Der vil senere blive produceret program for dagen.

I mellemtiden har vi brug for medlemmer, der vil hjælpe til på dagen. Skulle man ligge inde med gamle

Bornholmsk bihave ved Blykobbe

historier/fortællinger/anekdoter/billeder/effekter/redskaber om biavl på Bornholm, så giv os et praj, så vi kan få en fælles historie ud af det til dagen.

 

Blot lidt om, hvad der sker og velkommen til en ny sæson i Bornholms biavlerforening.

 

Fuglebad og vand til bisserne